Интериорен дизайн

Етапи на Интериорния дизайн:

1.Среща с клиентa за оточняване на желаната от тях услуга.

2.Архитектурно заснемане на обекта.

3.Изготвяне на чертежи и разпределение на мебели в прoстранствата.

4.3Д визуализации на дизайн идеята.

5.Количествени сметки.

6.Бюджетиране и ксс с оферти от подизпълнители.

7.Управление на проекта.